การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศตำบลอาจสามารถ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อถิ่น

Cresta Social Messenger