เมื่อวัน 4 พฤศจิกายน 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี เข้าร่วมเปิดงานกีฬา ” ดอกก่อ เกมส์ ” ณ . โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger