ขอขอบคุณร้านอาหาร สะเลเต แฮชเชอรี่ – แฮชเชอรี่ คาเฟ่ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่ง อาจสามารถสะออน ฮาล์ฟมาราธอน 2022

Cresta Social Messenger