ขอเชิญชาวอาจสามารถ ร่วมโหวตแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบริเวณ สวนสาธารณะ “หนองหูลิง”

ขอเชิญชาวอาจสามารถ ร่วมโหวตแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะส่วนกลางบริเวณ สวนสาธารณะ “หนองหูลิง”
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และ ลดจุดเสี่ยง ทั้งการจราจร ทางเท้า ไฟส่องสว่าง เพื่อเป็นพื้นที่ให้ ลูก หลาน และ ประชาชนชาวอาจสามารถได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่แสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดผู้คนมายังอาจสามารถของเรา

เทศบาลตำบลอาจสามารถจะนำผลโหวตนี้ พร้อมภาพการออกแบบพื้นที่ที่สมบูรณ์ ไปจัดทำเป็นนิทรรศการแสดงในงานเทศกาล “อาจสามารถสะออน” ครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 11 ธันวาคมนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลอาจสามารถ “หนองหูลิง” (หลังสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ) เพื่อสอบถามความเห็นขั้นสุดท้ายก่อนนำไปบรรจุเป็นแผนการพัฒนาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่อไป

วิธีการโหวต เข้าเว็บ https://www.urbanroom.org/atsamat แล้วคลิกที่ เริ่มแสดงความเห็น!

ส่วนที่มีแผนปรับปรุงมีดังนี้
– สี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลฯ
– สามแยกเศียรวานร (ทางเข้าหนองหูลิง)
– สามแยกหลังสำนักงานที่ดิน
– ลานเจ้าแม่นางหิน
– สามแยกทางเข้าศาลหลักเมือง
– ศาลากลางน้ำ

Cresta Social Messenger