วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล รับการต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

Cresta Social Messenger