วันที่ 23 พ.ย.65 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอาจสามารถ จากคณะก้าวหน้า ร่วมเวทีเสวนา “Open Government Data” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” (WOW FESTIVAL 2022-Wonder of Well-being City) โดยเวทีดังกล่าว เป็นการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล (data) ในการบริหารเมือง ทั้งที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในอนาคต

Cresta Social Messenger