โล่สำหรับนักร้องลูกทุ่งผู้ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน (อาจสามารถสะออน)”

Cresta Social Messenger