วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น – 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการจัดให้บริการแก่เกษตรกร ผู้มาขอรับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข. แมวและฉีตวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger