ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนผดุงวิทยา บ้านชูชาติ ม.7

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนผดุงวิทยา บ้านชูชาติ ม.7

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 494,700 บาท ราคากลาง 494,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger