ประกาศราคากลางถมดินบดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางหลวง

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางถมดินบดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางหลวง

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 499,000 บาท ราคากลาง 492,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger