จ่ายค่าน้ำประปา

จ่ายค่าน้ำประปา

ขณะนี้เทศบาลตำบลอาจสามารถ เปิดใช้ระบบชำระค่าน้ำประปาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ท่านสามารถชำระค่าน้ำประปาโดยใช้แอพ MyMo สแกนคิวอาโค้ดที่บิลค่าน้ำ หรือ ชำระตามวิธีการและช่องทางที่ระบุในบิลเรียกเก็บค่าน้ำของเทศบาล

Cresta Social Messenger