ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 และบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ประกาศประกวดราคา-852,000

ชื่อโครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 และบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 และบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ 65097594571 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 852,000 บาท ราคากลาง 852,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประกาศ 30 กันยายน 2565

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา-852000.pdf
Cresta Social Messenger