ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

ชื่อโครงการ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

เลขที่โครงการ 66017049137 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 850,000 บาท ราคากลาง 850,000 บาท ที่มาของราคากลาง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2566

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา.pdf
Cresta Social Messenger