ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน

เลขที่โครงการ 66059340453 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 60,000 บาท ราคากลาง 60,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.ท่าม่วง ราคาเสนอ 60,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศศึกษาดูงาน-60000.pdf
Cresta Social Messenger