ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66069263196 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,883 บาท ราคากลาง 24,883 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 24,883 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสนง.-24883.pdf
Cresta Social Messenger