ชื่อโครงการ

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม

เลขที่โครงการ 66069433275 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,640 บาท ราคากลาง 17,640 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 17,640 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-17640.pdf
Cresta Social Messenger