ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ 66069506419 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 377,700 บาท ราคากลาง 377,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด ราคาเสนอ 377,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-4.pdf
Cresta Social Messenger