จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 66069306035 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 43,800 บาท ราคากลาง 43,800 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายสุวัฒน์ ธรรมคูณเศรษฐ์ ราคาเสนอ 43,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมห้องทะเบียนท้องถิ่น-43800.pdf
Cresta Social Messenger