ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 66079043903 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,900 บาท ราคากลาง 7,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 7,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-7900.pdf
Cresta Social Messenger