ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องสแกนเนอร์

เลขที่โครงการ 66069624336 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,000 บาท ราคากลาง 16,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 16,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องสแกนเนอร์.pdf
Cresta Social Messenger