ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

เลขที่โครงการ 66079018189 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,990 บาท ราคากลาง 11,990 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 11,990 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-11990.pdf
Cresta Social Messenger