ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66079139049 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 32,867 บาท ราคากลาง 32,867 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.ยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 32,867 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-32867.pdf
Cresta Social Messenger