ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 66079185064 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,750 บาท ราคากลาง 24,750 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 24,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-24750.pdf
Cresta Social Messenger