ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ของประชาชนในเขตเทศบาลที่เดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ของประชาชนในเขตเทศบาลที่เดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

เลขที่โครงการ 66079560964 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,220 บาท ราคากลาง 17,220 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 17,220 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 25 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน-17220.pdf
Cresta Social Messenger