ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

เลขที่โครงการ 66089141472 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,030 บาท ราคากลาง 5,030 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 5,030 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-9-รายการ-5030.pdf
Cresta Social Messenger