ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 42 ถัง

เลขที่โครงการ 66089059425 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อคลอรีน-21000-1.pdf
Cresta Social Messenger