ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม (สิงหาคม 2566)

เลขที่โครงการ 66099190108 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม-21000.pdf
Cresta Social Messenger