ซื้อสารส้มชนิดผง -35,000

ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มชนิดผง จำนวน 100 ถุง

เลขที่โครงการ 66089092700 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,566 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 35,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มชนิดผง-35000-1.pdf
Cresta Social Messenger