ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้าย

เลขที่โครงการ 66089623624 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,592 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 12,592 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล-12592.pdf
Cresta Social Messenger