01

ชื่อโครงการ

ซื้อปูนขาว จำนวน 50 ถุง

เลขที่โครงการ 66099433838 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 12,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อปูนขาว-50-ถุง-12500.pdf
Cresta Social Messenger