ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มชนิดผง จำนวน 100 ถุง

เลขที่โครงการ 66099501071 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 35,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 35,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มชนิดผง-35000-3.pdf
Cresta Social Messenger