ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โรงกรองน้ำ ม.7

เลขที่โครงการ 66099622608 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,523 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ฮาร์ดแวร์ ราคาเสนอ 9,523 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติ-9523.pdf
Cresta Social Messenger