ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

เลขที่โครงการ 66099629449 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,435 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 8,435 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-8435.pdf
Cresta Social Messenger