ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

เลขที่โครงการ 66099661375 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 39,644 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทอินฟินิตี้ อินโนเวท (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเสนอ 39,644 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-39643.50.pdf
Cresta Social Messenger