ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 42 ถัง (ตุลาคม 2566)

เลขที่โครงการ 66109392118 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 21,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊ส-ต.ค-66-21000.pdf
Cresta Social Messenger