ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 48 ถัง (พฤศจิกายน 66)

เลขที่โครงการ 66129045259 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,000 บาท ราคากลาง 24,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 24,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊ส-24000.pdf
Cresta Social Messenger