ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โรงกรองน้ำ หมู่ 15

เลขที่โครงการ 66119257145 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,757 บาท ราคากลาง 5,757 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ฮาร์ดแวร์ ราคาเสนอ 5,757 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำม.15-5756.60.pdf
Cresta Social Messenger