ชื่อโครงการ

จัดซื้อไส้กรอง จำนวน 1 ไส้

เลขที่โครงการ 66119254274 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,486 บาท ราคากลาง 10,486 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ ราคาเสนอ 10,486 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อไส้กรอง-10486.pdf
Cresta Social Messenger