ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถตัก (แมคโคร)

เลขที่โครงการ 66119139802 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,000 บาท ราคากลาง 8,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวศิริรัฐ เสาแก้า ราคาเสนอ 8,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาแมคโคร-8000.pdf
Cresta Social Messenger