ชื่อโครงการ

จ้าเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 66119176989 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,350 บาท ราคากลาง 16,350 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 16,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-16350.pdf
Cresta Social Messenger