ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

เลขที่โครงการ 66119050004 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,770 บาท ราคากลาง 30,770 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 30,770 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-10-รายการ-30770.pdf
Cresta Social Messenger