ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ 66119043662 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,400 บาท ราคากลาง 24,400 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพนมไพรการยาง ราคาเสนอ 24,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุยานพาหนะ-24400.pdf
Cresta Social Messenger