ชื่อโครงการ

ซื้อบุ้งกี๋ตัวเล็ก

เลขที่โครงการ 67039153607 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 19,795 บาท ราคากลาง 19,795 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอนกสินธ์ยนต์ ราคาเสนอ 19,795 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อบุ้งกี๋ตัวขุดเล็ก-19795-1.pdf
Cresta Social Messenger