ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ

เลขที่โครงการ 67039468130 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,593 บาท ราคากลาง 10,593 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ราคาเสนอ 10,593 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ-10593.pdf
Cresta Social Messenger