ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ

เลขที่โครงการ 67039483243 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,255 บาท ราคากลาง 12,255 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 12,255 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-12255.pdf
Cresta Social Messenger