ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

เลขที่โครงการ 67039527307 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,400 บาท ราคากลาง 7,400 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา สาคร คาร์แคร์ ราคาเสนอ 7,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ-7400.pdf
Cresta Social Messenger