ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 36 ถัง

เลขที่โครงการ 67059095662 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,000 บาท ราคากลาง 18,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 18,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-18000.pdf
Cresta Social Messenger