ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีรดน้ำงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีรดน้ำงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67049406148 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,600 บาท ราคากลาง 6,600 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 6,600 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์วันส่งกรานต์และวันผู้สูงอายุ-6600.pdf
Cresta Social Messenger