ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

เลขที่โครงการ 67049359257 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,520 บาท ราคากลาง 20,520 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 20,520 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอม-10-รายการ-20520.pdf
Cresta Social Messenger