จ้างเหมาวงดนตรีสด งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาวงดนตรีสด งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67049233799 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,000 บาท ราคากลาง 8,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาค ราคาเสนอ 8,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาวงดนตรีสดวันสงกรานต์-67-8000.pdf
Cresta Social Messenger